Podľa Mandátnej zmluvy zo dňa 31.12.2010 čl. 3, ods. 5 a 6, zanikla dňa 30.09.2017 povinnosť mandatára prevádzkovať túto webstránku.